Информация за България

Република България е държава в Европа. Тя е разположена на Балканския полуостров и граничи с Турция и Гърция на юг, с Македония и Сърбия - на запад, с Румъния - на север и с Черно море на изток.

Историята на България е изключително богата. Страната е преминала през множество възходи и падения, откакто хан Аспарух поставя нейните основи през 681 година. Повече информация за Трите български държави и историята на България.

България е парламентарна република, начело с президент, който се избира пряко от избирателите за срок от пет години. Знамето и гербът на страната са добре познати на всички:

Знаме на България

Знаме на Република България

Герб на Република България

Гербът на България

Икономиката на България претърпява голяма промяна през 90-те години на миналия век, когато драстично се свива. Загубата на съветския пазар и разпадането на СИВ водят до намаляване на жизнения пазар с около 40%. Възстановяването отнема много години, изпълнени с множество ограничения за обикновените хора и фалити на банки. Пикът настъпва през края на 1996 и началото на 1997 година, когато се наблюдава хиперинфлация от 311%.

Когато България е приета в Европейския съюз през 2007 година, нейната икономика има стабилен икономически ръст от 6% на година с бюджетен излишък и плаваща инфлация. Повече информация за икономиката на България от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.